CoiVinhHang.Net
Andrew Nguyễn Văn Phước

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Andrew Nguyễn Văn Phước
 • PHÁP DANH: Kỳ Thọ
 • NGÀY NĂM SINH: 29 tháng 5 năm 1940
 • NƠI SINH: Đà Nẵng, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 14 tháng 8 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 77 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa Trang oak Hill
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply