CoiVinhHang.Net
Lương Đào

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lương Đào
 • PHÁP DANH: Thánh Giác
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 11 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 11 năm 2014
 • HƯỞNG THỌ: 94 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 603-5996
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply