CoiVinhHang.Net
Đỗ Ngọc Anh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Đỗ Ngọc Anh
 • NHỦ DANH: Lý Thị Hường
 • PHÁP DANH: Từ Thanh Phước Thọ
 • NGÀY NĂM SINH: 5 tháng 6 năm 1926
 • NƠI SINH: Bình Định
 • NGÀY MẤT: 20:15 ngày 1 tháng 11 năm 2014
 • HƯỞNG THỌ: 89 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghỉa Trang Gate of Heaven
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 833-4344
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply