CoiVinhHang.Net
Bành Hậu Anh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Nguyễn Gia Liên
 • NHỦ DANH: Bành Hậu Anh
 • PHÁP DANH: Diệu Thủy
 • NGÀY NĂM SINH: 17 tháng 4 năm 1924
 • NƠI SINH: Việt Trì, Hà Nội
 • NGÀY MẤT: 18 tháng 3 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 90 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply