CoiVinhHang.Net
Bùi Đình Khai

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bùi Đình Khai
 • NGÀY NĂM SINH: 8 tháng 9 năm 1923
 • NƠI SINH: Quảng nam, Đà Nẵng, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 3 tháng 1 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 94 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.
 • 1+

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  1+

  Leave a Reply

  Leave a Reply