CoiVinhHang.Net




Bùi Thị Gái

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bùi Thị Gái
 • PHÁP DANH: Thánh Lạc
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH: Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 7 tháng 3 năm 2018
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 94 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.
 • 2+

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  2+

  Leave a Reply

  Leave a Reply