CoiVinhHang.Net
Công Tằng Tôn Nữ Yến

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Công Tằng Tôn Nữ Yến
 • PHÁP DANH: Nguyên Từ
 • NGÀY NĂM SINH: ngày 16 tháng 8 năm 1943
 • NƠI SINH: Vĩ Dạ, Thừa Thiên, Huế, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 21 tháng 2 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 75 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply