CoiVinhHang.Net

DÂN SỐ CÕI VĨNH HẰNG

Tìm kiếm theo :     A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Tưởng niệm

 1. Nguyễn Hòa
 2. Trương Thị Mạnh
 3. Hồ Thị Phòng
 4. Maria Nguyễn Thị Hai
 5. Nguyễn Đình Lý
 6. Trương Mỹ Thuận
 7. Châu Văn Đỗ
 8. Ngô Hoàng Phương
 9. Lê Thị Bê
 10. Lưu Hữu Duyên
 11. Pham Thị Thu
 12. Nguyễn Thị Thu
 13. Trần Thị Nhãn
 14. Võ Văn Lầu
 15. Công Tằng Tôn Nữ Yến
 16. Phạm Bằng Tường
 17. Thái Thị Tịnh
 18. Đỗ Thanh Quang
 19. Võ Trương Ngọc lang
 20. Trần Viết Nghi
 21. Lương Như Lâm
 22. Võ Văn Diện
 23. Nguyễn Thị Điểm
 24. Đào Thị Tuyết
 25. Trần Thị Chi Thuần
 26. Nguyễn Thị Nga ( Carol Trần)
 27. Hoàng Thị Linh
 28. Phạm Ngọc Hiển ( Andy Phạm)
 29. Antôn Vũ Xuân Tuấn
 30. Phêrô Nguyễn Đình Phát
 31. Nguyễn Mạnh Tân
 32. Trần Thị Gái
 33. Nguyễn Trung Quân Charles
 34. Vũ Thị Mười
 35. Nguyễn Đinh Sách
 36. Lê Hữu Vũ
 37. Thái Hinh
 38. Bùi Đình Khai
 39. Nguyễn Thị Hải
 40. Nguyễn Thủy Anne
 41. Anna Maria Vũ Thị Mão
 42. Trần Thị Lệ Thu
 43. Nguyễn Thị Cát
 44. Huỳnh Văn Sang
 45. Nguyễn Bích Đào
 46. Nguyễn Thị Dung
 47. Trần Tấn Việt
 48. Nguyễn Ruộng
 49. Lê Lam Sơn
 50. Lê Thị Chất
 51. Nguyễn Thị Hương
 52. Tôn Nữ Thị Trúc
 53. Võ Chuyên
 54. Christopher Chiu
 55. Trần Anh Tuấn
 56. Huỳnh Thị Sinh
 57. Lê Nhật San
 58. Trương Thị Bê
 59. Nguyễn Khắc Tín
 60. Tôn Thất Tràng
 61. Trần Thiện Hải
 62. Maria Nguyễn Thị Mỹ
 63. Du Quang
 64. Henry Lê Văn Hướng
 65. Nguyễn Kim Quỹ
 66. Đặng Mỹ Liên
 67. Trần Xuân Dục
 68. Lê Văn Thảo
 69. Tiết Vĩnh Văn
 70. Giuse Đào Văn Kính
 71. Nguyễn Thị Thình
 72. Lê Thị Nguyệt
 73. Lê Ngọc Tô
 74. Lê Minh Quang
 75. Phạm Tài Điệt
 76. Nguyễn Văn Tâm
 77. Vũ Huy
 78. Phạm Thanh Hải
 79. Đỗ Trí Hiền
 80. Dương Thành Quang
 81. Nguyễn Thị Chừng
 82. Vương Văn Chiêu
 83. Andrew Nguyễn Văn Phước
 84. Nguyễn Văn Sơn
 85. Nguyễn Công Quýnh
 86. Trần Thị Chắt
 87. Trần Thị Liễu
 88. Vũ Thị Mận
 89. Lê Thành Chiêu
 90. Phan Thế Hiệp
 91. Trịnh Tỷ
 92. Nguyễn Đức Nghĩa
 93. Bùi Văn Lâm
 94. Trần Văn Phúc
 95. Nguyễn Thị Kiều Oanh
 96. Nguyễn Thị Nga
 97. Nguyễn Đoan Phi
 98. Lâm Thị Loan
 99. Lê Phát Tân
 100. Nguyễn Thị Cự Út
 101. Ngô Văn Long
 102. Nguyễn Thanh Tòng
 103. Tony Newwin (Nguyễn Minh Trí)
 104. Albert Nguyễn Minh Chánh
 105. Vương Từ Mỹ
 106. Nguyễn Văn Phước
 107. Nguyễn Sĩ Bộ
 108. Huỳnh Tony (Hải)
 109. Nguyễn Thị Vinh
 110. Nguyễn Đăng Độ
 111. Trương Tố Hà
 112. Nguyễn Đăng Khoa
 113. Lê Tỵ
 114. Trần Kim Tuyết
 115. Cao Khắc Thành
 116. Kelvin Phạm
 117. Nguyễn Văn Đấu
 118. Bùi Thị Phụng
 119. Nguyễn Quốc Dũng
 120. Võ Thị Thà
 121. Mai Thế Nghĩa
 122. Hoàng Thị Kim Thư
 123. Nguyễn Trọng Thiệu
 124. Cao Minh Trí
 125. Đào Xuân Lan
 126. Nguyễn Văn Lâm
 127. Nguyễn Thị Ngắm
 128. Lý Mậu
 129. Phạm Đỗ Hùng
 130. Nguyễn Phú Lâm
 131. Nguyễn Thị Thắm
 132. Nguyễn Quốc Long
 133. Trần Văn Liệu
 134. Nguyễn Đăng Khôi Kevin
 135. Nguyễn Duy Dương
 136. Nhan Hớn Chương
 137. Đặng Kỳ
 138. Nguyễn Thị Hồng
 139. Cao Thị Luân
 140. Lê Thị Sáng
 141. Phạm Thị Loan
 142. Dương Văn Hùm
 143. Trần Quốc Nam
 144. Lê Thị Huyền
 145. Mai Lâm
 146. Tạ Trung Nghĩa
 147. Lê Ngọc Thạch
 148. Trần Thị Kim
 149. Vũ Dao Anh
 150. Lê Viết An Lộc Bryan
 151. Trần Đông Châu
 152. Trần Văn Phong
 153. Lâm Vân
 154. Nguyễn Trọng Ca
 155. Trần Thọ Giao
 156. Phạm Thị Quy
 157. Trần Quang Tuấn
 158. Nguyễn Thị Nết
 159. Nguyễn Thị Năm
 160. Phan Thị Thương
 161. Phạm Văn Nghị
 162. Đỗ Thị Nhiệm
 163. Ngô Trọng Nhân
 164. Nguyễn Xuân Diến
 165. Bành Chiêu
 166. Nguyễn Thị Hạnh
 167. Trần Trọng Phúc
 168. Phạm Thị Kê
 169. Phan Văn Thành
 170. Đào Trọng Vượng
 171. Trần Viết Mẫn
 172. Nguyễn Bửu
 173. Đoàn Văn Bé
 174. Nguyễn Hữu Thân
 175. Nguyễn Thị Đậu
 176. Đinh Thị Chân
 177. Lư Thị Ky
 178. Dương Kim Mỹ
 179. Ngô Đình Trị
 180. Nguyễn Quý Vinh
 181. Nguyễn Đức Tường
 182. Đào Thị Năm
 183. Trần Thị Nguyệt
 184. Phạm Thị Yến
 185. Nguyễn Thị Tý
 186. Phan Hùng Quân
 187. Công Tằng Tôn Nữ Tú Cầu
 188. Nguyễn Ngọc Thanh
 189. Phạm Anh
 190. Trịnh Long
 191. Võ Thủy Hương
 192. Tạ Văn Chiếu
 193. Nguyễn Thị Thất
 194. Nguyễn Thị Sậu
 195. Đoàn Thị Châu
 196. Nguyễn Mười Nho
 197. Đoàn Đức Hối
 198. Nguyễn Tuấn Kiệt
 199. Nguyễn Vinh
 200. Dương Ngọc Tuấn
 201. Nguyễn Thanh Hạnh
 202. Hoàng Thị Cầm
 203. Tô Xuân Phụng
 204. Chu Toàn Chung
 205. Nguyễn Thị Lương Nga
 206. Phạm Đức Chí
 207. Ngô Quốc Bữu
 208. Lý Quế Hoa
 209. Nguyễn Văn Triệt
 210. Viên Thị Lai
 211. Nguyễn Văn Chí
 212. Đỗ Thị Hinh
 213. Lê Hữu Hoàng
 214. JulesĐỗ Đăng Trai
 215. Trần Điềm
 216. Nguyễn Thủy Jenny
 217. Phan Thị Lớn
 218. Huỳnh Ngọc Liễu
 219. Trương Ngô
 220. Nguyễn Thị Út
 221. Vĩnh Thúc
 222. Nguyễn Thị Đẹp / Oanh
 223. Trần Nguơn Long
 224. Đào Thị Ngọ
 225. Lê Lộc
 226. Lê Thị Duyên
 227. Ngô Lê Chí
 228. Nguyễn Văn Thanh
 229. Nguyễn Văn Hy
 230. Trần Thị Thanh
 231. Đặng Thị Kim Anh
 232. Phạm Thị Lý
 233. Võ Thị Mai
 234. Vũ Tuyên
 235. Cung Nhật Tân
 236. Nguyễn Văn Chính
 237. Mai Thị Thái
 238. Nguyễn Thị Ngọc
 239. Tạ Thanh Phong
 240. Hoàng Thị Mỹ Liên
 241. Uông Đình Hiệp
 242. Đinh Trọng Ất
 243. Ngô Thị Vỹ
 244. Trần Xuân Phú
 245. Hồ Mỹ Loan
 246. Nguyễn Văn Uyên
 247. Phạm Thanh Thủy
 248. Nguyễn Hữu Khánh
 249. Nguyễn Thị Bông
 250. Trang Kĩnh Trung
 251. Phạm Văn Hướng
 252. Nguyễn Thị Anh
 253. Trần Thanh
 254. Nguyễn Thành Long
 255. Trần Văn Thức
 256. Trần Nguyễn Hoàng Thy
 257. Cao Xuân Tài
 258. Dương Văn Vinh
 259. Nguyễn Bường
 260. Lê Thị Bê
 261. Ngô Thị Cúc
 262. Nguyễn Văn Cúi
 263. Nguyễn Thị Phương
 264. Thân Thị Hoài Thanh
 265. Tống Ngọc Lê
 266. Nguyễn Thị Xuân
 267. Nguyễn Hoàng
 268. Hoàng Thị Ngọc Bảo
 269. Phạm Hồng Nghi
 270. Trần Thị Thạch
 271. Đinh Thành Châu
 272. Trần Văn Phương
 273. Cao Thị Bích Quy
 274. Nguyễn Thanh Giản
 275. Lê Phước Hạnh
 276. Phạm Thị Dung
 277. Lê Thị Tuyết
 278. Trịnh Thị Thân
 279. Thái Kim Phụng
 280. Bùi Đức Thế
 281. Trần Thị Hường
 282. Trần Tế Hồng
 283. Trần Văn Mạnh
 284. Nguyễn Thị Mậu
 285. Phan Văn Dưỡng
 286. Phan Thị Hảo
 287. Phạm Xuân Thiệp
 288. Lê Thị Hà
 289. Hồng Văn Thương
 290. Nguyễn Đình Nguyên
 291. Lê Quốc Hùng
 292. Nguyễn Văn Dương
 293. Tiffany Nhật-Thu Mai
 294. Cao Điện
 295. Huỳnh Hiển Minh
 296. Huỳnh Văn Thiện
 297. Huỳnh Bá Lân
 298. Đỗ Thị Việt Hương
 299. Bành Hậu Anh
 300. Trần Ngọc Hưu
 301. Hoàng Thị Bạch Mai
 302. Nguyễn Thị Ngọc Tân
 303. Lê Thị Hòa
 304. Mạc Hội Henry
 305. Hoàng Văn Hùng
 306. Huỳnh Thị Yến
 307. Trần Minh Đạo
 308. Nguyễn Thị Nhung
 309. Vũ Viết Đắc
 310. Trần Đức Thanh
 311. Phạm Xuân Bảo
 312. Nguyễn Long Vân
 313. Nguyễn Thị Trúc
 314. Lê Thị Thanh Khiết
 315. Trần Thị Dậu
 316. Nguyễn Riệu
 317. Đỗ Thám
 318. Phạm Kim Nhật
 319. Vũ Anh Riệu
 320. Lê Đình Súy
 321. Nguyễn Thiên Bằng
 322. Nguyễn Diên Di
 323. Lê Ngọc Chấn
 324. Trần Thị Lắm
 325. Nguyễn Thị Chung
 326. Đoàn Văn Thịnh
 327. Nguyễn Vân Toàn
 328. Nguyễn Hữu Chỉnh
 329. Nguyễn Văn Tôn
 330. Trương Thị Bích Hoa
 331. Trần Văn Nhựt
 332. Hồ Sĩ Đàn
 333. Trần Thị Thoi
 334. Hoàng Khắc Nhượng
 335. Alexander Hiệp Nguyễn
 336. Lê Văn Sấm
 337. Nguyễn Văn Thọ
 338. Võ Toàn
 339. Nguyễn Kim Thanh
 340. Võ Xuân Chào
 341. Nguyễn Thế Phồn
 342. Anna Frechou Mai
 343. Bạch Văn Trác
 344. Lê Quang Diệp David
 345. Châu Lương Bảo
 346. Tiêu Minh
 347. Võ Kim Quang
 348. Vũ Anh Dũng
 349. Henry Lê Hồng Lộc
 350. Nguyễn Thế Thứ
 351. Phan Trọng Chinh
 352. Christine Chặng Nguyễn
 353. Châu Đông Vân
 354. Nguyễn Ngọc Cư
 355. Huỳnh Văn Hùng
 356. Lương Đào
 357. Nguyễn Trọng Khiêm
 358. Đoàn Đình Thừa
 359. Trần Thiệu
 360. Nguyễn Sơn Việt
 361. Phạm Quảng Thụ
 362. Đỗ Ngọc Anh
 363. Nguyễn Bảo Sơn
 364. Nguyễn Thị Tuyết
 365. Nguyễn Văn Canh
 366. Nguyễn Hữu Quyết
 367. Huỳnh Quan Trọng
 368. Trần Đắc Xứng
 369. Nguyễn Hữu Lục

 

19+

Comments are closed.