CoiVinhHang.Net
Đặng Mỹ Liên

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Văn Quỳnh
 • NHỦ DANH: Đặng Mỹ Liên
 • PHÁP DANH: Diệu Hoa
 • NGÀY NĂM SINH: 19 tháng 2 năm 1945
 • NƠI SINH: Hà Nội, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 25 tháng 9 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 72 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI: Chùa Quan Thế Âm 1315 McLaughlin Av, San Jose, CA 95122
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: 408-768-5055
 • EMAIL TANG GIA: quynhle36@yahoo.com
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply