CoiVinhHang.Net
Đào Thị Tuyết

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Vũ Tam Thăng
 • NHỦ DANH: Đào Thị Tuyết
 • TÊN THÁNH: Madalena
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: ngày 5 tháng 2 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 91 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa trang Oak Hill, 300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply