CoiVinhHang.Net
Đỗ Thanh Quang

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Đỗ Thanh Quang
 • TÊN THÁNH: Guise
 • NGÀY NĂM SINH: 1 tháng 5 năm 1938
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: ngày 15 tháng 2 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 79 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply