CoiVinhHang.Net
Đoàn Xuân Phúc

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Đoàn Xuân Phúc
 • TÊN THÁNH: Phanxico Xavie
 • NGÀY NĂM SINH: 31 tháng 6 năm 1948
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 9 tháng 7 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 70 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply