CoiVinhHang.Net
Hà Thị Giản

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà qảu phụ Đặng Đình Triệu
 • NHỦ DANH: Hà Thị Giản
 • PHÁP DANH: Diệu Duyên
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH: Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 21 tháng 9 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 97 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply