CoiVinhHang.Net
Hồ Sĩ Đàn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Hồ Sĩ Đàn
 • TÊN THÁNH: Phêrô
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 5 tháng 1 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 80 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa Trang Gate of Heaven
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply