CoiVinhHang.Net
Hồ Thị Vui

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ CHÂU VĂN BẢY
 • NHỦ DANH: Hồ Thị Vui
 • PHÁP DANH: Nhuận Thiện
 • NGÀY NĂM SINH: 31 tháng 12 năm 1920
 • NƠI SINH: Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 15 tháng 5 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 98 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply