CoiVinhHang.Net
Hoàng Đỗ

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Hoàng Đỗ
 • PHÁP DANH: Diệu Điển
 • NGÀY NĂM SINH: 18 tháng 3 năm 1925
 • NƠI SINH: Hà Nam, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 3 tháng 4 năm 2018
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 93 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply