CoiVinhHang.Net
Hoàng Thị Linh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Quả Phụ Hà Văn Lạc
 • NHỦ DANH: Hoàng Thị Linh
 • TÊN THÁNH: Catarina
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: ngày 26 tháng 1 năm 2017
 • AN TÁNG TẠI: Calvary Catholic Cemetery, 2650 Madden Ave., San Jose, CA
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply