CoiVinhHang.Net
Hoàng Thị Ngọc Bảo

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Hoàng Thị Ngọc Bảo
 • PHÁP DANH: Diệu Châu
 • NGÀY NĂM SINH: 7 tháng 2 năm 1928
 • NƠI SINH: Huế
 • NGÀY MẤT: 26 tháng 5 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 88 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI: Chùa Liễu Quán
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply