CoiVinhHang.Net
Hồng Văn Thương

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Hồng Văn Thương
 • PHÁP DANH: Như Ý
 • NGÀY NĂM SINH: 26 tháng 3 năm 1920
 • NƠI SINH: Bạc Liêu
 • NGÀY MẤT: 09 tháng 03 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 96 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 971-2476
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply