CoiVinhHang.Net
Hứa Thị Buối

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Tăng Chiêu Đức ( Tự Sáu Cao)
 • NHỦ DANH: Hứa Thị Buối
 • PHÁP DANH: Quảng Ngọc
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH: Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu
 • NGÀY MẤT: 25 tháng 2 năm 20178
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 95 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply