CoiVinhHang.Net
Huỳnh Hiển Minh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Huỳnh Hiển Minh
 • NGÀY NĂM SINH: 29 tháng 8 năm 1947
 • NƠI SINH: Vĩnh Liêm, Vĩnh Long
 • NGÀY MẤT: 30 tháng 3 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 68 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 624-0816, (408) 823-7132
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply