CoiVinhHang.Net
Huỳnh Quan Trọng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Huỳnh Quan Trọng
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1943
 • NƠI SINH: Sài Gòn
 • NGÀY MẤT: 9:15 sáng ngày10 tháng 10 năm 2014
 • HƯỞNG THỌ: 71 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: Huỳnh Minh Huy (925) 705-5682
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply