CoiVinhHang.Net
Huỳnh Thị Sinh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Anna Hứa Mai
 • NHỦ DANH: Huỳnh Thị Sinh
 • TÊN THÁNH: Anna
 • NGÀY NĂM SINH: ngày 7 tháng 7 năm 1911
 • NƠI SINH: Quảng Nam,Đà Nẵng, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: ngày 5 tháng 11 năm 2016
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 106
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: 714-812-2122;
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply