CoiVinhHang.Net
Huỳnh Văn Sang

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Huỳnh Văn Sang
 • NGÀY NĂM SINH: 12 tháng 7 năm 1933
 • NƠI SINH: Bạc Liêu, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 17 tháng 12 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 83 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI: An Linh tại chùa Hồng Danh, 1129 Bal Harbor Way, San Jose, CA 95122. Tel: 408-449-5399
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply