CoiVinhHang.Net
Kelvin Phạm

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Kelvin Phạm
 • TÊN THÁNH: Gioan
 • NGÀY NĂM SINH: 30 tháng 4 năm 1973
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 9 tháng 5 năm 2016
 • HƯỞNG DƯƠNG : 43 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply