CoiVinhHang.Net
Lâm Thị Bay

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Giang Bửu Nhàn
 • NHỦ DANH: Lâm Thị Bay
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 31 tháng 12 năm 1932
 • NƠI SINH: An Thái, Bình Định, Việt nam
 • NGÀY MẤT: 12 tháng 9 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 86 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply