CoiVinhHang.Net
Lâm Thị Loan

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Trần văn Chơn
 • NHỦ DANH: Lâm Thị Loan
 • NGÀY NĂM SINH: 13 tháng 8 năm 1927
 • NƠI SINH: Sài Gòn
 • NGÀY MẤT: 9 tháng 7 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 90 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 828-6291
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply