CoiVinhHang.Net
Lê Bảo An

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: William Lê Bảo An
 • TÊN THÁNH: PhaoLo
 • NGÀY NĂM SINH: 23 tháng 1 năm 1939
 • NƠI SINH: Phủ Lý, Hà Nam Ninh
 • NGÀY MẤT: 26 tháng 7 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 78 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply