CoiVinhHang.Net
Lê Cảnh Uyên

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Cảnh Uyên
 • PHÁP DANH: Tâm Lương
 • NGÀY NĂM SINH: 18 tháng 2 năm 1943
 • NƠI SINH: Huế, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 24 tháng 8 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 76 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply