CoiVinhHang.Net
Lê Đình Hồ

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Đình Hồ
 • PHÁP DANH: Tâm Kính
 • NGÀY NĂM SINH: 7 tháng 5 năm 1952
 • NƠI SINH: Bồ Bản, Triệu Phong, Quảng Trị
 • NGÀY MẤT: 23 tháng 1 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 66 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply