CoiVinhHang.Net
Lê Đình Súy

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Đình Súy
 • TÊN THÁNH: Đôminicô
 • NGÀY NĂM SINH: 4 tháng 6 năm 1925
 • NƠI SINH: Báo Đáp, Nam Định
 • NGÀY MẤT: 24 tháng 1 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 90 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Calvary Catholic Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply