CoiVinhHang.Net
Lê Hữu Đàng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Hữu Đàng
 • PHÁP DANH: Tâm Nghĩa
 • NGÀY NĂM SINH: 11 tháng 10 năm 1934
 • NƠI SINH: Làng Dưỡng Mong, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 23 tháng 1 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 84 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply