CoiVinhHang.Net
Lê Minh Quang

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Minh Quang
 • PHÁP DANH: Minh An
 • NGÀY NĂM SINH: Năm 1938
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 14 tháng 9 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 79 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply