CoiVinhHang.Net
Lê Nhật San

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Nhật San
 • NGÀY NĂM SINH: ngày 17 tháng 4 năm1921
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: ngày 23 tháng 10 năm 2016
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 95 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI: chùa Giác Minh – số 763 Donohoe St. East Palo Alto, CA 94303.
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply