CoiVinhHang.Net
Lê Phước Thành

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Phước Thành
 • NGÀY NĂM SINH: 10 tháng 6 năm 1928
 • NƠI SINH: Quảng Nam, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 22 tháng 11 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 90 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply