CoiVinhHang.Net
Lê Quang Tuấn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Quang Tuấn ( Lê Nghĩa Quang Tuấn )
 • TÊN THÁNH: Phêrô
 • NGÀY NĂM SINH: 7 tháng 4 năm 1964
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 16 tháng 8 năm 2018
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply