CoiVinhHang.Net
Lê Quốc Hùng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Quốc Hùng
 • TÊN THÁNH: Phanxico-Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 30 tháng 1 năm 1951
 • NƠI SINH: Sài Gòn
 • NGÀY MẤT: 1 tháng 4 năm 2015
 • HƯỞNG DƯƠNG : 54 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply