CoiVinhHang.Net
Lê Thanh Long

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Thanh Long
 • PHÁP DANH: Nguyên Dũng
 • NGÀY NĂM SINH: 18 tháng 5 năm 1950
 • NƠI SINH: Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 20 tháng 1 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 68 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.
 • 3+

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  3+

  Leave a Reply

  Leave a Reply