CoiVinhHang.Net
Lê Thị Chất

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà quả phụ Lê Bá Đoài
 • NHỦ DANH: Lê Thị Chất
 • TÊN THÁNH: Maria - Anna
 • NGÀY NĂM SINH: 1 tháng 1 năm 1913
 • NƠI SINH: Trường Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 1 tháng 12 năm 2016
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 103 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: 415-713-1436 hoặc 408-410-6710
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply