CoiVinhHang.Net
Lê Thị Diệu My

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Thị Diệu My
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 8 tháng 5 năm 1944
 • NƠI SINH: làng Bồ Bản, Quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 20 tháng 7 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 74 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply