CoiVinhHang.Net
Lê Thị Hà

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Quả Phụ Đặng Quang hào
 • NHỦ DANH: Lê Thị Hà
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 07 tháng 11 năm 1930
 • NƠI SINH: Hà Nội
 • NGÀY MẤT: 03 tháng 04 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 85 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa Trang Oak hill
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 694-7974
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply