CoiVinhHang.Net
Lê Thị Hòa

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Cụ Bà QUả Phụ Phạm Xuân Mai
 • NHỦ DANH: Lê Thị Hòa
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1914
 • NƠI SINH: Hà Nội
 • NGÀY MẤT: 12 tháng 3 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 101 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: OAk Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply