CoiVinhHang.Net
Lê Thị Sáng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Nguyễn Văn Huấn
 • NHỦ DANH: Lê Thị Sáng
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 09 tháng 6 năm 1926
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 03 tháng 04 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 90 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa trang Oak Hill
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply