CoiVinhHang.Net
Lê Thị Thanh Khiết

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lê Thị Thanh Khiết
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Thanh Khiết
 • PHÁP DANH: Nhuận Trường
 • NGÀY NĂM SINH: 20 tháng 10 năm 1930
 • NƠI SINH: Bình Định
 • NGÀY MẤT: 11 tháng 2 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 85 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply