CoiVinhHang.Net
Lương Như Lâm

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lương Như Lâm
 • NGÀY NĂM SINH: 22 tháng 10 năm 1945
 • NƠI SINH: Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 11 tháng 2 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 72 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Cook Walden Capital Parks, 14501 North 135 Pflugenville, TX 78660 - Phone: (512) 251-4118
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply