CoiVinhHang.Net
Lý Quế Hoa

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Lý Quế Hoa
 • PHÁP DANH: Quảng Diệu Nhã
 • NGÀY NĂM SINH: 28 tháng 3 năm 1971
 • NƠI SINH: Buôn Mê Thuộc, Đắc lắc
 • NGÀY MẤT: 08 tháng 11 năm 2015
 • AN TÁNG TẠI: Mountain View Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply