CoiVinhHang.Net
Mai Lâm

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Mai Lâm
 • TÊN THÁNH: Bonaventura
 • NGÀY NĂM SINH: 12 tháng 06 năm 1926
 • NƠI SINH: Ninh Bình
 • NGÀY MẤT: 25 tháng 3 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 89 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa trang Oak Hill
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 314-7023
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply