CoiVinhHang.Net
Mai Thế Nghĩa

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Mai Thế Nghĩa
 • TÊN THÁNH: Augustino
 • NGÀY NĂM SINH: 8 tháng 9 năm 1940
 • NƠI SINH: Vĩnh Long
 • NGÀY MẤT: 07 tháng 05 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 76 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Westminster Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (714) 350-2382
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply