CoiVinhHang.Net
Maria Nguyễn Thị Hai

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Cụ Bà Quả Phụ Đào Văn Cung
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Hai
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH: Nam Vang, Cambodia
 • NGÀY MẤT: 15 tháng 3 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 96 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply