CoiVinhHang.Net
Ngô Thị Minh Thu

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Lê Vĩnh Kiến
 • NHỦ DANH: Ngô THị Minh Thu
 • PHÁP DANH: Nguyên Vân
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 29 tháng 5 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 81 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply